Natuurlijk wilt u weten wie er achter het Inlooppunt zitten.

Dan noem ik mezelf maar als eerste.  Ik ben Margot Braal, getrouwd met Iman, moeder van 3 kinderen, 2 schoonkinderen en oma van 3 kleindochters,  destijds diaken in de Hervormde Gemeente in Werkendam. Ik ben met het opzetten van het Inlooppunt begonnen in januari 2015.

Tot 1998 was ik vooral huisvrouw en moeder van 3 kinderen. Hoewel ik contacten met anderen wel miste, werd dat ruim gecompenseerd door de vrijwillige banen die ik vervulde: lid van de werkgroep Woord en Daad, waarvoor ik ook vertaalwerk deed, en vice-voorzitter van het Bestuur van Goezate. En verder deed ik zo’n beetje alle cursussen, die mogelijk waren, w.o. kalligrafie.

In 1998 zocht ik het toch wat ruimer en meldde me aan voor een opleiding in het onderwijs op de Pabo in Breda. Het was de avondopleiding, opgezet met het oog op het naderende tekort aan leerkrachten in 2000. In 1992 behaalde ik het diploma. Het waren heel bijzondere jaren, waar ik van genoot. Ik kon gelijk aan de slag; eerst een jaar in Noordeloos, daarna op het Kompas in Werkendam, waar ik tot 2012 werkzaam was, met veel genoegen. Op deze school mocht ik het budget Cultuur beheren, wat echt op mijn lijf geschreven was. Daarnaast schilderde ik ook als hobby.

Vanwege inkrimping van de formatie besloot ik te stoppen op school als leerkracht, maar vulde op school nog 5 jaar daarna één dag per week met vrijwilligerswerk, waaronder een lessencyclus kunstgeschiedenis voor de hoogste groepen. Toen het Inlooppunt uitbreidde besloot ik mijn schoolwerkzaamheden te beëindigen.

Verder heb ik nog taallessen gegeven op de asielboot en ben sindsdien verbonden met Vluchtelingenwerk in verband met inburgering van statushouders.

In 2015 begon ik met ca. 20 gastvrouwen. Per morgen worden per rooster 2 dames (en sinds 2016 twee heren) ingeroosterd. Zij volgen algemene regels die ingesteld zijn, maar kunnen ieder hun eigen kleur aan een morgen geven. Zo was er een gastvrouw, die dikwijls een quiz meebracht. Anderen zetten hun talenten in bij een creamorgen of de invulling van een bezinning met kerst, goede vrijdag of Nationale ouderendag. Er hebben zich commissies gevormd die een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld boodschappen) onder hun hoede nemen, zodat de verantwoordelijkheden over verschillende mensen verdeeld zijn. Nieuwe gasten worden welkom geheten en voorgesteld aan de anderen. Er worden na de koffie spelletjes gedaan of een krantje gelezen en met elkaar gepraat. Ook de gastvrouwen proberen zoveel mogelijk met iedereen een praatje of wat serieuzer gesprek te voeren. Iedereen moet voelen, dat hij of zij gezien is.

Medio 2022 zijn er nog rond de 15 gastvrouwen en -heren. Er zijn enkele dames en een heer weggegaan, maar daar zijn weer anderen voor in de plaats gekomen, weer even enthousiast als degenen die gingen. Door de vrijwilligers zijn verschillende commissies gemaakt, zodat ieder een of meer taken heeft naast het bedienen van de gasten. Zo is er een boodschappencommissie, een kerstcommissie, etc. Ook zijn er vrijwillige chauffeurs, die op rooster de gasten vervoeren, voor wie het Inlooppunt net te ver is. 

Regelmatig zijn er leerlingen uit het middelbaar onderwijs, die bij het Inlooppunt een snuffelstage vervullen. Ook was er een gastvrouw, die via het UWV bij ons vrijwilligerswerk mocht doen. En een statushouder, die via Trema de helpende hand biedt tijdens de ochtenden. Vooral met het oog op de taal is dit belangrijk. 

Al met al een opsomming van een geweldige, turbulente groei. Ik kan niet anders dan dankbaar zijn voor al deze bewijzen van trouw van onze Hemelse Vader, in wiens kracht wij dit prachtige werk mogen doen. 

Sinds 2021 is er een werkgroep gevormd, waardoor ik niet meer alleen de verantwoordelijkheid voor beslissingen draag. De werkgroep bestaat uit Elly Visser-Sonneveld, Henk Visser, Anneke Hoogendoorn- de Waal en ikzelf. Elly gaat in het vervolg de financiën beheren en Anneke de roosters voor de gastvrouwen/-heren en de chauffeurs. Henk doet allerlei karweitjes en heeft ook sponsorcontacten.  Ik doe de verdere coördinatie, zoals contacten met derden etc. Mijn telefoonnummer blijft ook het algemene nummer voor het Inlooppunt. 

Nog een leuke erkenning: zaterdag 19 februari 2022 reikte de Gemeente Altena 10 Parels van Altena uit. Deze zijn bedoeld om mensen extra aandacht te geven, die iets betekenen voor de gemeenschap. Ik mocht er een in ontvangst nemen. Zeer gewaardeerd!

De vrijwilligers

Vanaf het begin in 2015 zijn er steeds enthousiaste vrijwilligers geweest, die zich inzetten voor de gasten van het Inlooppunt. Op deze foto staan gastvrouwen, gastheren en chauffeurs t.g.v. de opening van de Onderwijsplatententoonstelling bij de viering van het 8-jarig jubileum.

Het zijn in 2023: Achterste rij: v.l.n.r. Anneke Hoogendoorn, Frank Plaisier, Joost Klop, Chris van de Wiel, Huig Schaddelee, Ton de Waal. Ervoor: v.l.n.r. Pleunie , Gea Hassefras, Adrie Klop, Reya Kornet, Elly Visser, Annie Kuup., Margot Braal, Corry Verbeek, Mia de Heus, Mieke Verhey, Hans de Smit en Henk Visser. Helaas ontbreken Janny Versluis, Charlotte Hovestadt en Ellie Admiraal, Tijm de Vries en Piet van Rossem.

Op bovenstaande foto de aanwezige gastvrouwen en gastheren.
Hierboven de groep trouwe chauffeurs, die de gasten indien nodig ophalen en weer thuis brengen.

De werkgroep bestaat uit (v.l.n.r. Anneke Hoogendoorn, Margot Braal, Henk en Elly Visser).

Alle foto’s zijn gemaakt door Sarina den Dekker

2 thoughts on “Over ons

 • augustus 25, 2019 at 12:32 pm
  Permalink

  Prachtig werk en een mooie heldere website, goed overzichtelijk. Veel plezier nog met jullie prachtige doel om mensen een warm en liefdevolle omgeving te bieden 2 maal per week
  Gods nabijheid en Zijn zegen gewenst met jullie inlooppunt

 • augustus 29, 2019 at 6:53 pm
  Permalink

  Hallo Marianne,

  Ik ging ervan uit, dat een reactie op de e-mailsite terecht zou komen, dus dat ik die vanzelf zou tegen komen. Maar ik zie het pas als ik op de ‘werkplaats’ van de site kom, als ik er iets op zet of af haal.
  Dank je wel voor je reactie. Lief van je.
  Groet, Margot

Comments are closed.