Openingstijden: elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.45 uur.

Adres: ontmoetingsruimte van d’Altenaer in Werkendam, ingang aan de zijkant bij de parkeerplaats.

Vervoer: voor wie minder mobiel is.

Alle aanvragen voor vervoer lopen via A. Hoogendoorn, mobiel 06 13371264.

Contact en informatie: M. Braal-Kamp, mobiel 06 41025706.

E-mail: inlooppuntwerkendam@gmail.com

IBAN rekeningnummer: NL73 RABO 0309 4496 93 t.n.v. M.Braal-Kamp, tbv Inlooppunt Werkendam