Begin 2015 kwam de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeenten. Eén van de speerpunten van het wettelijk beleid is het langer thuis blijven wonen van ouderen. Zij worden dan ondersteund door de gemeente, die van het Rijk geld heeft gekregen om deze voorzieningen dicht bij de mensen te realiseren.

De realiteit van deze maatregelen blijkt stijgende eenzaamheid onder ouderen te zijn, die wel een erg grote zorgbehoefte moeten hebben willen zij in aanmerking komen voor een blijvende voorziening buiten de eigen woning.

Bij diaconale bezoekjes bij gemeenteleden zag ik het resultaat van dit beleid. Ouderen, die moeilijk meer de deur uit gingen, keken òf de hele dag televisie òf naar buiten of er wellicht bezoek zou komen. Mijn gedachte was, dat hier toch wat aan gedaan moest worden….. Deze gedachte werd, naarmate ik er meer mee in aanraking kwam, steeds meer een verlangen om er iets aan te doen. Dit verlangen werd op mijn hart gelegd en drong mij tot activiteit. De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Werkendam stond achter mijn plannen en was bereid een startbedrag te doneren.

Eerst een locatie, die niet afhankelijk is van een kerkelijke denominatie. Alle dorpsbewoners moeten weten welkom te zijn. Die locatie bleek d’Altenaer en na verschillende onderhandelingen konden we hier op woensdag- en vrijdagmorgen terecht. En het verzoek dan vóór de vakantie 2015 te starten, vanwege nóg grotere eenzaamheid in de vakantieperiode. De volgende stap was het enthousiasmeren van mensen, die mee wilden doen om dit project te realiseren. En dat bleek wonderlijk gemakkelijk: mensen die ervan hoorden boden zich spontaan aan en ook in mijn netwerk waren verschillende mensen bereid om een of meer morgens aanwezig te zijn als gastvrouw. Binnen korte tijd hadden zich 20 dames aangemeld.

Doel van de morgens is de eenzaamheid onder alleengaanden, werklozen en ouderen te verminderen en hen met elkaar in contact te brengen. Ook zij, die behoefte aan een praatje met anderen hebben of zomaar even binnen lopen voor een kopje koffie zijn welkom. Achtergrond of leeftijd zijn niet belangrijk.

We gingen op 1 juli 2015 van start. De eerste morgen waren er 8 bezoekers en dit aantal is medio 2022 uitgegroeid tot gemiddeld 22. Het team van gastvrouwen biedt inmiddels ook onderdak aan 2 heren! Minder mobiele bezoekers kunnen vervoerd worden. Hiervoor staat een groep van 7 chauffeurs klaar, enkelen vast en anderen reserve.

Lees hier meer over de initiatiefnemer van het Inlooppunt Werkendam.